Д.Р: 23.06.2019. Litter "P" (4 females)Toyokhara Shiba Hito Benitora  (Хито)
Юный Чемпион России
Юный Чемпион РКФ
 &Demishstar Shinko Romi
 
Юный Чемпион России
Чемпион России
Чемпион РКФ


Категория: Щенки от Demishstar Shinko Romi 
Просмотров: 96  


Щенки от Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou [7]Щенки от Akatsuki Momohime [3]
Щенки от Demishstar Shinko Romi [4]Щенки от Terra Astreya Akira Ichiro [1]
Щенки от Terra Astreya Wabi Hikari [3]Щенки от Terra Astreya Benihanakomachi [1]
Щенки от Terra Astreya Genki Musume [2]Щенки от Ginkouhime [1]
Щенки от Toyokhara Shiba Hito Benitora [2]Щенки от Terra Astreya Getsumei [1]
Щенки от Terra Astreya Ijiri No Benihime [1]