Terra Astreya Benikomachi


Дата рождения: 06.03.2022

Титулы: Юный Чемпион России, Юный Чемпион РКФ

Тесты: Patella 0/0

фотоальбом    тесты     вязки    щенки

Родословная:TOYOKHARA SHIBA PRINCE OF MY HEART
KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

KAGA NO FUUKA GO SAPPORO KAGASOU

TERRA ASTREYA WABI HIKARI

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

AKATSUKI MOMOHIME


TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORA

BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU

KAGA NO FUUKA GO SAPPORO KAGASOU

DEMISHSTAR SHINKO ROMI

GINDAISHI GO GINZA KAWAKITA

KOHANA GO YOU DJENIMA
-----