Terra Astreya Chisei Sato

 Дата рождения: 03.04.2021

Чемпион России, Чемпион РКФ

Тесты:  HD - А, ED - 0, Patella 0/0, Eyes clear, не несет гена длинной шерсти - генотип S/S, Локус А - Ay/Ays,  T-1

фотоальбом   тесты   вязки   щенки

Родословная:


KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU
Japan
Чемпион России
Чемпион РКФ
KUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
Japan
SHUUKAICHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Japan
RANHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Japan
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU
Japan
TSURUMATSU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Japan
 MASAYUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
Japan


TOYOKHARA SHIBA HITO BENITORA

BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU

KAGA NO FUUKA GO SAPPORO KAGASOU

DEMISHSTAR SHINKO ROMI

GINDAISHI GO GINZA KAWAKITA

KOHANA GO YOU DJENIMA
-----