Terra Astreya Eimi Tekera


Дата рождения: 16.08.2021

Титулы: Юный Чемпион России, Юный Чемпион РКФ

Тесты: Eyes clear, GM1 - N/N, ay/ay, E/E, No long coat carrier S/S, Т - 1

фотоальбом   тесты    вязки    щенки

Родословная:


TERRA ASTREYA RYUUGENMARU

Kuromitsu No Musashi Go Hokkai Kuromitsusou
Japan
ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Чемпион России
Чемпион РКФ х 2
Победитель класса IDS "Eurasia-2"
KUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU
MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU

Terra Astreya Ijiri No Benihime
Юный Чемпион России
Юный Чемпион РКФ
Чемпион России
Чемпион РКФ

BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU

TERRA ASTREYA GENKI MUSUME

TOYOKHARA SHIBA PEARL OF LOVE

KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU

KUSHIRO NO GEN GO KUSHIRO NUNOMESOU

MASANISHIKIHIME GO HOKKAI KUROMITSUSOU

KAGA NO FUUKA GO SAPPORO KAGASOU

FUUGA GO OWARI HIROMISOU

SHUUREI GO YUKAWA AIKENSHA
-----